Hej!

Välkommen till vår personalenkät!

För att vi tillsammans ska kunna bli ännu bättre så vill vi be dig fylla i några frågor. Tänk igenom och svara så gott du kan – svaren ska vi använda till att upptäcka om och var vi missat i informationen och hur vi kan förbättra vårt sätt att ge rätt information vid rätt tillfälle – alla svar behandlas helt konfidentiellt.

Tack för din medverkan.